Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556830-4033 LeoVegas AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 078 550
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 078 550
Andel
 - aktier4,99597 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99597 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99597 % 5 078 550
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,11232 % 114 177
 
TOTALT5,10829 % 5 192 727
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 192 727
 - andel av rösträtter5,10829 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision