Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556830-4033 LeoVegas AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-11-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 158 553
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 158 553
Andel
 - aktier5,07467 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,07467 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,07467 % 5 158 553
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,02175 % 22 107
 
TOTALT5,09642 % 5 180 660
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 180 660
 - andel av rösträtter5,09642 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har överskridits på grund av retur av utlånade aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision