Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
InstrumentCA5503721063 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier51 198 212
Antal rösträtter51 198 212
 
Transaktionen
Datum2021-10-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier51 797 990
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter51 797 990
Andel
 - aktier7,04 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter7,04 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,04 % 51 797 990
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,04 % 51 797 990
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagStrategic Advisers LLC
 - antal rösträtter3 148 557
 - andel av rösträtter0,4281 %
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter7 386 913
 - andel av rösträtter1,00437 %
 - bolagFidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter3 617 750
 - andel av rösträtter0,49189 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter37 456 049
 - andel av rösträtter5,09276 %
 - bolagFidelity Management Trust Company
 - antal rösträtter188 721
 - andel av rösträtter0,02566 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter51 797 990
 - andel av rösträtter7,04279 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision