Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-06

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lundin Petroleum AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Lundin Petroleum AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556610-8055 Lundin Petroleum AB
Instrument Total return swap in relation to shares in Lundin Petroleum AB (publ)
Innehavare Lundin Petroleum AB (publ)

Före transaktionen
Antal aktier 1 873 310
Antal rösträtter 1 873 310

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2019-08-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 873 310
- direkt innehavda rösträtter 1 873 310
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 0,55035 %
- direkt innehavda rösträtter 0,55035 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,55035 % 1 873 310
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 0,55035 % 1 873 310

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 873 310
- andel av rösträtter 0,55035 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Alex Schneiter
- telefon +41225951041
- mejlalex.schneiter@lundin.ch

Kommentar
On 7 July 2019, Lundin Petroleum AB (publ) ("LPAB") announced that it
had entered into an agreement with SpareBank 1 Markets AS regarding a
total return swap in relation to 54,461,831 of its own shares. The
total return swap is a financial instrument which entitled LPAB to
request either cash settlement or physical settlement and delivery of
the shares and, accordingly, it is a financial instrument that is
subject to major shareholding notifications under the Swedish
Financial Instruments Trading Act (Sw. lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument). When the total return swap became effective
on 2 August 2019, LPAB's holding of own shares (1,873,310) and
economic exposure to its own shares (54,461,831) exceeded 15 per cent
of the total number of shares and votes in LPAB. On 5 August 2019,
the total return swap was settled (i.e., terminated) by way of a
retirement of the underlying 54,461,831 LPAB shares held by SpareBank
1 Markets AS in accordance with a resolution by the extraordinary
general meeting in LPAB held on 31 July 2019. Following settlement of
the total return swap, LPAB has no economic exposure to the
underlying 54,461,831 LPAB shares. Consequently, LPAB's holding of
own shares and economic exposure to its own shares have fallen down
below 5 per cent of the total number of shares and votes in the
company. LPAB still holds 1,873,310 own shares, representing
approximately 0.55 per cent of the total number of shares and votes
in the company. For more information, see the press releases
regarding the transaction on LPAB's website,
www.lundin-petroleum.com.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/88523D0E5D6F8EE2

Författare Cision News