Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Micro Systemation AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Micro Systemation AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556244-3050 Micro Systemation AB (publ)
Instrument SE0000526626 B shares
Innehavare Strawberry Capital AS

Före transaktionen
Antal aktier 875 741
Antal rösträtter 875 741

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-02-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 079 404
- direkt innehavda rösträtter 875 741
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 5,63011 %
- direkt innehavda rösträtter 3,83148 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,83148 % 1 079 404
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 3,83148 % 1 079 404

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 079 404
- andel av rösträtter 3,83148 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/68341B62C8AC444C

Författare Cision News