Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 B Shares
InnehavarePeter Zaldivar
 
Före transaktionen
Antal aktier5 525 987
Antal rösträtter5 528 987
 
Transaktionen
Datum2021-07-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 741 907
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 741 907
Andel
 - aktier5,18126 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,96697 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,96697 % 5 741 907
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,96697 % 5 741 907
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagKabouter Management, LLC
 - antal rösträtter5 741 907
 - andel av rösträtter4,96697 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 741 907
 - andel av rösträtter4,96697 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision