Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Mr Green & Co AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Mr Green & Co AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556883-1449 Mr Green & Co AB (publ)
Instrument SE0010949750 Ordinary shares
Innehavare William Hill Plc

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2019-01-28

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 38 100 937
- direkt innehavda rösträtter 38 100 937
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 93,27169 %
- direkt innehavda rösträtter 93,27169 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 93,27169 % 38 100 937
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 93,27169 % 38 100 937

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 38 100 937
- andel av rösträtter 93,27169 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Balbir Kelly-Bisla
- telefon +442076123000
- mejlBalbir.Kelly-Bisla@williamhill.co.uk

Kommentar
William Hill PLC has, from its controlled affiliate William Hill
Holdings Limited, in a intragroup transaction, acquired 38 100 937
shares, corresponding to approximately 93.3 per cent of all shares
and votes in Mr Green & Co (publ). William Hill PLC does not reach
nor pass any threshold in connection with the intragroup transaction,
as William Hill PLC's aggregated direct and indirect holdings in Mr
Green & Co AB (publ) is unchanged following the intragroup
transaction. William Hill Holdings Limited does not hold any shares
or votes in Mr Green & Co AB (publ) immediately after the transaction
(and William Hill Holdings Limited thereby falls below all thresholds
for all shares and votes in Mr Green & Co AB (publ)).

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/E07E3B927B151B08

Författare Cision