Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Munters Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Munters Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556041-0606 Munters Aktiebolag
Instrument SE0009806607 A-class shares
Innehavare ODIN Forvaltning AS

Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-02-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 13 000 000
- direkt innehavda rösträtter 13 000 000
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 7,08069 %
- direkt innehavda rösträtter 7,08069 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,08069 % 13 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 7,08069 % 13 000 000

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 13 000 000
- andel av rösträtter 7,08069 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/2BBCE601FE05B3C4

Författare Cision News