Du är här

2018-09-04

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-1128 NGS Group Aktiebolag
Instrument SE0009947708 Ordinary share
Innehavare Orvar Pantzar

Före transaktionen
Antal aktier 2 311 904
Antal rösträtter 2 311 904

Transaktionen
Skäl för flaggning Gåva
Datum 2018-09-01
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 0
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 0 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT

Totalt antal rösträtter

Kontroll genom fullmakt
- innehav upphör för Danica Pension Försäkrings AB
- antal rösträtter 2 311 904

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 0
- andel av rösträtter 0 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Orvar Pantzar
- telefon 0708175860
- mejlkarl.hultman@hotmail.se

Kommentar
Flaggningsskyldiga: Orvar Pantzar och Charlotte Pantzar Huth
Flaggningsgrund: Förvärv eller överlåtelse av aktier genom gåva av
kapitalförsäkring. Orvar Pantzar har den 1 september överlåtit 2 311
904 aktier i målbolaget genom gåva av Danica kapitalförsäkring.
Charlotte Pantzar Huth har den 1 september erhållit 2 311 904 000
aktier i målbolaget genom gåva av Danica kapitalförsäkring. Charlotte
Pantzar Huth äger därigenom, direkt eller indirekt, 2 528 804 aktier
i målbolaget, vilket motsvarar 28,03 % av rösterna i målbolaget. I
ett gemensamt uttalande meddelar Orvar Pantzar och Charlotte Pantzar
Huth att överlåtelsen äger rum som ett led i ett generationsskifte
och att familjen genom Charlotte Pantzar Huth avser kvarstå som
långsiktig ägare i målbolaget.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=513807...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.