Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556378-5632 Obducat Aktiebolag
Instrument SE0000514705 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)

Före transaktionen
Antal aktier 11 676 501
Antal rösträtter 11 676 501

Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2019-12-17
Gränsvärde för antal aktier 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 9 152 349
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 9 152 349
Andel
- aktier 8,69 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 6,69 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,69 % 9 152 349
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 6,69 % 9 152 349

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
- antal rösträtter 9 148 324
- andel av rösträtter 6,69 %
- bolag Nordnet Livsforsikring AS
- antal rösträtter 4 025
- andel av rösträtter 0 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 9 152 349
- andel av rösträtter 6,69 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Niklas Matses
- telefon 0733854156
- mejlniklas.matses@nordnet.se

Kommentar
Nordnet AB (publ) har genom kundtransaktioner i dotterbolaget Nordnet
Pensionsförsäkring AB, underskridit tröskelvärdet 10% av antalet
utestående aktier i Obducat, till följd av accepterat erbjudanden om
återköp av preferensaktier. Nordnet Pensionsförsäkring AB kommer, i
enlighet med återköpserbjudandet, att erhålla nyemitterade stamaktier
i Obducat så snart dessa har emitterats av bolaget, varvid
aktieinnehavet åter kommer att öka.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/26B640FC848C7708

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.