Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-21

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556596-6438 Oncopeptides AB
InstrumentSE0009414576 aktier
InnehavareGladiator
 
Före transaktionen
Antal aktier3 700 000
Antal rösträtter3 700 000
 
Transaktionen
Datum2021-07-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 875 000
 - direkt innehavda rösträtter3 875 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,14 %
 - direkt innehavda rösträtter5,14 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,14 % 3 875 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,14 % 3 875 000
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision