Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Orexo AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Orexo AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556500-0600 Orexo AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-09
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 222 661
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 1 222 661
Andel
- aktier 3,439 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 3,514 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,514 % 1 222 661
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 1,511 % 525 870

TOTALT 5,025 % 1 748 531

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 748 531
- andel av rösträtter 5,025 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se

Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade
innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§
första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§
första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det
är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella
värdepapperna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/F51422CBA359D392

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.