Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Orexo AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Orexo AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556500-0600 Orexo AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-19
Gränsvärde för antal aktier 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 208 357
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 1 208 357
Andel
- aktier 3,4 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 3,47 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,47 % 1 208 357
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 1,68 % 582 856

TOTALT 5,15 % 1 791 213

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 791 213
- andel av rösträtter 5,15 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se

Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade
innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§
första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§
första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det
är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella
värdepapperna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/6ECF5C877F153026

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.