Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument aktie serie B
Innehavare Ponderus Invest AB

Före transaktionen
Antal aktier 11 517 730
Antal rösträtter 11 636 323

Transaktionen
Skäl för flaggning Korrigering ner
Datum 2019-07-19
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 11 517 730
- direkt innehavda rösträtter 11 636 323
- indirekt innehavda rösträtter 27 171
Andel
- aktier 26 %
- direkt innehavda rösträtter 19,6 %
- indirekt innehavda rösträtter 0,1 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,7 % 11 517 730
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 19,7 % 11 517 730

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 11 636 323
- andel av rösträtter 19,6 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn peter edwall
- telefon 0709206733
- mejlpeter.edwall@ponderus.se

Kommentar
Passiv nedflaggning på grund av riktad nyemission

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/D0021707986DF52F

Författare Cision News