Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-06
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 2 207 495
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 2 965 988
Andel
- aktier 4,982 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 5,004 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,004 % 2 207 495
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 5,004 % 2 207 495

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 2 965 988
- andel av rösträtter 5,004 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett
helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella
aktierna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/59C80278C1B37C5F

Författare Cision News