Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556870-4521 Oscar Properties Holding AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 329 293
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter7 327 351
Andel
 - aktier8,55427 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter8,55626 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,55626 % 7 329 293
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,88692 % 759 531
 
TOTALT9,44318 % 8 088 824
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 086 882
 - andel av rösträtter9,44318 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 85 679 930 utestående aktier och 85 637 288 röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision