Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556870-4521 Oscar Properties Holding AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 2 879 027
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 2 768 437
Andel
- aktier 1,49 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 1,45 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,45 % 2 879 027
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,01 % 15 835

TOTALT 1,46 % 2 894 862

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 2 784 282
- andel av rösträtter 1,46 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se

Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1
och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt
dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna.
Innehavet är beräknat på 192 897 861 utestående aktier och 190 765
729 röster.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3BF33D0A70A82B34

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.