Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Peab AB

Flaggningsmeddelande i Peab AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556061-4330 Peab AB
InstrumentSE0000106205 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier14 743 291
Antal rösträtter14 743 291
 
Transaktionen
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 925 113
 - direkt innehavda rösträtter14 925 113
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter2,47 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,47 % 14 925 113
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,47 % 14 925 113
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision