Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556330-2602 Projektengagemang Sweden AB
Instrument SE0011337666 Aktier
Innehavare Per Göransson

Före transaktionen
Antal aktier 4 528 312
Antal rösträtter 44 093 896

Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2018-07-23
Gränsvärde för antal aktier 20 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 5 278 602
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 44 844 186
Andel
- aktier 21,49646 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 60,58414 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 60,58414 % 5 278 602
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 60,58414 % 5 278 602

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag G-Trading AB
- antal rösträtter 45 000
- andel av rösträtter 0,0608 %
- bolag Projektengagemang Holding i Stockholm AB
- antal rösträtter 44 799 186
- andel av rösträtter 60,52335 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 44 844 186
- andel av rösträtter 60,58414 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Gustaf Wiklund
- telefon +46703674961
- mejlgustaf.wiklund@whitecase.com

Kommentar
Förändringen i innehavet har orsakats av att aktier som varit utlånade
av Projektengagemang Holding i Stockholm AB, i enlighet med villkoren
för en övertilldelningsoption, lämnats tillbaka den 23 juli 2018 i
samband med en nyemission av aktier efter att perioden för
utnyttjande av övertilldelningsoptionen löpt ut. Per Göransson
kontrollerar G-Trading AB. G-Trading AB innehar 49,5 procent av
aktierna och rösterna i Projektengagemang Holding i Stockholm AB och
4 500 aktier samt 45 000 röster, motsvarande cirka 0,01833 procent av
det totala antalet aktier samt cirka 0,06080 procent av det totala
antalet röster, i Projektengagemang Sweden AB. Projektengagemang
Holding i Stockholm AB innehar 5 274 102 aktier samt 44 799 186
röster, motsvarande cirka 21,47814 procent av det totala antalet
aktier samt cirka 60,52335 procent av det totala antalet röster, i
Projektengagemang Sweden AB. Per Göranssons totala innehav efter
transaktionen motsvarar således 5 278 602 aktier samt 44 844 186
röster, motsvarande cirka 21,49646 procent av det totala antalet
aktier samt cirka 60,58414 procent av det totala antalet röster, i
Projektengagemang Sweden AB.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=505479...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.