Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Radisson Hospitality AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Radisson Hospitality AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556674-0964 Radisson Hospitality AB (publ)
Instrument SE0001857533 Ordinary Shares
Innehavare UBS Group AG

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-01-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 9 791 675
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 9 791 675
Andel
- aktier 5,61485 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 5,61485 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,61485 % 9 791 675
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,00847 % 14 766
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 5,62332 % 9 806 441

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag UBS AG
- antal rösträtter 9 772 357
- andel av rösträtter 5,60377 %
- bolag UBS Fund Management (Switzerland) AG
- antal rösträtter 23 570
- andel av rösträtter 0,01352 %
- bolag UBS Asset Management Trust Company
- antal rösträtter 10 514
- andel av rösträtter 0,00603 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 9 806 441
- andel av rösträtter 5,62332 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Zuzana Nizard Florian Naef
- telefon +41442394071
- mejlsh-gsp-emea@ubs.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/6045F91195188130

Författare Cision