Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Rizzo Group AB

Flaggningsmeddelande i Rizzo Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556540-1493 Rizzo Group AB
InstrumentSE0016276109 shares
InnehavareArchelio Capital AG
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 224 363
 - direkt innehavda rösträtter12 224 363
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,66 %
 - direkt innehavda rösträtter9,66 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,66 % 12 224 363
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,66 % 12 224 363
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 224 363
 - andel av rösträtter9,66 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision