Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556495-4682 RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2019-12-17
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 3 864 452
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 3 864 452
Andel
- aktier 3,8 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 3,8 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,8 % 3 864 452
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 3,8 % 3 864 452

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 3 864 452
- andel av rösträtter 3,8 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se

Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett
helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna.
Innehavet är beräknat på 101 736 528 utestående aktier och röster
efter genomförd nyemission.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/E0C66EE26B6E9CE4

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.