Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Saniona AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Saniona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556962-5345 Saniona AB
Instrument SE0005794617 Ordinary shares
Innehavare Thomas Feldthus

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2020-02-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 870 000
- direkt innehavda rösträtter 1 870 000
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 6,35784 %
- direkt innehavda rösträtter 6,35784 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,35784 % 1 870 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 6,35784 % 1 870 000

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 1 870 000
- andel av rösträtter 6,35784 %

Kommentar
"Flaggningen avser ändrad sammansättning av Thomas Feldthus position
till följd av att aktier som lånats ut till Nice & Green S.A. i
anslutning till Saniona AB's finansieringsavtal med Nice & Green S.A.
återfåtts.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/7658F9A6D80E0A57

Författare Cision News