Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SAS AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i SAS AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556606-8499 SAS AB
Instrument SE0003366871 Common shares
Innehavare Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-11-14

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 24 855 960
- direkt innehavda rösträtter 24 855 960
- indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
- aktier 6,38 %
- direkt innehavda rösträtter 6,49 %
- indirekt innehavda rösträtter 0 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,49 % 24 855 960
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 6,49 % 24 855 960

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 24 855 960
- andel av rösträtter 6,49 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Ragnarsson
- telefon 0705748884
- mejljonas.ragnarsson@wfab.se

Kommentar
Stiftelsen har på förfrågan av SAS lånat ut sina aktier i SAS för att
underlätta leverans (s.k. settlement) av aktier till investerarna i
den nyemission som styrelsen för SAS beslutat om. Ingen ersättning
har utgått för aktielånet. Under mellantiden har stiftelsens
flaggningspliktiga position i SAS tillfälligt ändrat karaktär
(sammansättning), vilket föranlett ett flaggningsmeddelande från
stiftelsen. När aktierna nu, sedan nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket, återfåtts och positionens sammansättning återgått till
hur den var före aktielånet, flaggas igen. Angivna procentsatser för
stiftelsens innehav (aktier respektive röster) är beräknade med
utgångspunkt i det nya totalantalet aktier och röster i SAS efter
nyemissionen.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=456182...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.