Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semafo Inc.

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Semafo Inc.
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 201103-9506 Semafo Inc.
Instrument CA8169221089 Ordinary Shares
Innehavare FIL Limited

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-02-11
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 32 519 552
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 32 519 552
Andel
- aktier 9,72274 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 9,72274 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,72274 % 32 519 552
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 0,3301 % 1 104 083

TOTALT 10,05284 % 33 623 635

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag FIL Investments International
- antal rösträtter 32 398 272
- andel av rösträtter 9,68648 %
- bolag FIL Limited
- antal rösträtter 1 139 463
- andel av rösträtter 0,34068 %
- bolag Fidelity Clearing Canada ULC
- antal rösträtter 85 900
- andel av rösträtter 0,02568 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 33 623 635
- andel av rösträtter 10,05284 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/AD4EDAB44CA6888E

Författare Cision News