Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556233-6494 SinterCast Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-11-02
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 254 132
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 254 132
Andel
 - aktier17,68841 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter17,68841 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 117,68841 % 1 254 132
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,04513 % 3 200
 
TOTALT17,73354 % 1 257 332
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 257 332
 - andel av rösträtter17,73354 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision