Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SkiStar Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i SkiStar Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556093-6949 SkiStar Aktiebolag
InstrumentSE0012141687 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 899 893
Antal rösträtter3 899 893
 
Transaktionen
Datum2021-07-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 934 893
 - direkt innehavda rösträtter3 934 893
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter3,54 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,54 % 3 934 893
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,54 % 3 934 893
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 934 893
 - andel av rösträtter3,54 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision