Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556721-3078 Stillfront Group AB (publ)
InstrumentSE0015346135 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier18 950 510
Antal rösträtter18 950 510
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 291 044
 - direkt innehavda rösträtter18 291 044
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,86 %
 - direkt innehavda rösträtter4,86 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,86 % 18 291 044
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,86 % 18 291 044
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 291 044
 - andel av rösträtter4,86 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision