Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB

Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556294-7845 Stockwik Förvaltning AB
InstrumentSE0012257970 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier247 877
Antal rösträtter247 877
 
Transaktionen
Datum2021-02-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier250 727
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter250 727
Andel
 - aktier5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01 % 250 727
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,01 % 250 727
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter250 467
 - andel av rösträtter5 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter260
 - andel av rösträtter0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter250 727
 - andel av rösträtter5,01 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision