Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Swedish Match AB

Flaggningsmeddelande i Swedish Match AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556015-0756 Swedish Match AB
InstrumentSE0000310336 Ordinary shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier9 182 798
Antal rösträtter9 182 798
 
Transaktionen
Datum2021-07-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier98 094 731
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter98 094 731
Andel
 - aktier6,20853 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,20853 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,20853 % 98 094 731
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,20853 % 98 094 731
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter7 090 959
 - andel av rösträtter0,44879 %
 - bolagFidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter5 241 397
 - andel av rösträtter0,33173 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter79 140 560
 - andel av rösträtter5,0089 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter5 471 300
 - andel av rösträtter0,34628 %
 - bolagStrategic Advisers LLC
 - antal rösträtter1 150 515
 - andel av rösträtter0,07282 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter98 094 731
 - andel av rösträtter6,20853 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision