Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Synsam AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Synsam AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556946-3358 Synsam AB (publ)
InstrumentSE0016829709 ordinary shares
InnehavareTheia Holdings S.à.r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-02
Gränsvärde för antal aktier66,67 %
Gränsvärde för rösträtter66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier91 425 957
 - direkt innehavda rösträtter91 425 957
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier60,95064 %
 - direkt innehavda rösträtter60,95064 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 160,95064 % 91 425 957
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT60,95064 % 91 425 957
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTheia Holdings S.à.r.l.
 - antal rösträtter91 425 957
 - andel av rösträtter60,95064 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter91 425 957
 - andel av rösträtter60,95064 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision