Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Veoneer, Inc.

Flaggningsmeddelande i Veoneer, Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent971300-0249 Veoneer, Inc.
InstrumentUS92336X1090 Ordinary Share
InnehavareJPMorgan Chase & Co.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 250 334
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 250 334
Andel
 - aktier4,68704 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,68704 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,68704 % 5 250 334
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade0,00116 % 1 300
 - Kontantavräknade0,22138 % 248 000
 
TOTALT4,90958 % 5 499 634
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagJ.P. Morgan Securities LLC
 - antal rösträtter5 368 178
 - andel av rösträtter4,79223 %
 - bolagJ.P. Morgan Securities plc
 - antal rösträtter131 456
 - andel av rösträtter0,11734 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 499 634
 - andel av rösträtter4,90958 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision