Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i VNV Global AB (publ)

Flaggningsmeddelande i VNV Global AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556677-7917 VNV Global AB (publ)
InstrumentSE0014428835 Ordinary Shares
Innehavaren/a n/a
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 414 316
 - direkt innehavda rösträtter4 699 891
 - indirekt innehavda rösträtter714 425
Andel
 - aktier5,07 %
 - direkt innehavda rösträtter4,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,67 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,07 % 5 414 316
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,07 % 5 414 316
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBaillie Gifford & Co
 - antal rösträtter4 699 891
 - andel av rösträtter4,4 %
 - bolagBaillie Gifford Overseas Ltd
 - antal rösträtter714 425
 - andel av rösträtter0,67 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 414 316
 - andel av rösträtter5,07 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision