Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB

Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556603-4434 ZetaDisplay AB
InstrumentSE0001105511 Common shares
InnehavareNingamma AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 306 641
Antal rösträtter3 306 641
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-07-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision