Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Finansinspektionen: Insynslistan den 12 augusti

Haldex - Pramod, Mistry,
Affärsutvecklingschef
2013-08-05, -20.000 aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
SIX News

Författare TIC