Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Finansinspektionen: Insynslistan den 13 augusti

Betsson - Bengtsson, Ulrik,
VD dotterbolag, Annan befattn dotterbolag
2013-08-08, +1.500 B-aktier

Cavotec - Duclot, Yann,
Annan befattning
2013-07-01, +3.200 B-aktier

Loomis - Blecko, Lars,
VD
2013-08-12, -2.000 B-aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC