Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Finansinspektionen: Insynslistan den 18 februari

Sagax - Werdelin, Ulrika,
Styrelseledamot
2013-02-15, +24.661 A-aktier

Addtech - Holmström, Anders,
Annan befattn dotterbolag
2013-02-18, -1.500 B-aktier
2013-02-15, -4.700 B-aktier

Biotage - Amcoff, Love,
Styrelsesuppleant
2013-02-15, +3.228 B-aktier

Byggmax - Bengtsson, Mikael,
Annan befattning
2013-02-15, -1.000 Aktier

Cybercom - Karlsson, Jan-Erik,
Styrelseledamot
2013-02-15, +126.500 Aktier

Cybercom - Flyborg, Niklas,
Vd
2013-02-15, +45.000 Aktier

Diamyd Medical - Essen-Möller, Anders,
Styrelseledamot, Större Innehavare
2013-02-14, +15.000 B-aktier
2013-02-13, +5.000 B-aktier
2013-02-12, +50.000 B-aktier
2013-02-11, +50.000 B-aktier

East Capital Explorer - Hirn, Karine,
Styrelseledamot
Jur person, 2013-02-15, +11.477.12 Aktier

Kinnevik - Mitteregger, Erik,
Styrelseledamot
Jur person, 2013-02-18, +80.000 B-aktier

Klövern - Svensson, Fredrik,
Styrelseledamot, Större Innehavare
Jur person, 2013-02-15, -21.939 PR-Aktie

Midsona - Erici, Ola,
Styrelseledamot
2013-02-13, +6.000 B-aktier

Rejlers - Valkonen, Lauri,
Styrelseledamot, Styrelseledamot dotterbol
2013-02-15, -50.000 B-aktier

Skistar - Qviberg, Mats,
Styrelseledamot
Jur person, 2013-02-12, +5.859 B-aktier

SCA - Wulkan, Thomas,
Annan befattn dotterbolag
2013-02-14, -3.800 B-aktier

Tradedoubler - Buckman, Andrew,
Annan befattning
2013-02-07, +6.000 Aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.