Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Finansinspektionen: Insynslistan den 19 februari

Castellum - Sundberg, Christer,
vd dotterbolag
2013-02-18, +1.200 Aktier

East Capital Explorer - Elam Håkansson, Peter,
Annan befattning
2013-02-18, +10.921 Aktier

East Capital Explorer - Sasnauskas, Kestutis,
Annan befattning
2013-02-18, +12.362 Aktier

Ifs - Nilsson, Bengt,
Styrelseledamot, Annan befattning, Större Innehavare
2013-02-07, -3.300 B-Aktier

Ifs - Nilsson, Bengt,
Styrelseledamot, Annan befattning, Större Innehavare
2013-02-07, -290 A-Aktier

Lundin Petroleum - Holding, Andrew,
Vice vd
2013-02-11, +750 Aktier

Midway - Svensson, Peter,
vd
2013-02-18, +842 B-Aktier

Rezidor - Neumann, Wolfgang,
Annan befattn dotterbolag
2013-02-15, +12.000 Aktier

Skistar - Qviberg, Mats,
Styrelseledamot
2013-02-13, +10.000 B-Aktier

Sweco - Carlsson, Tomas,
vd
2013-02-18, +1.000 B-Aktier

Transmode - Kihlstrand, Tomas,
Annan befattning
2013-02-15, -2.000 Aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.