Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-05

Finansinspektionen: Insynslistan den 5 mars

Betsson - Rüden, Fredrik,
Annan befattning
2013-03-04, -10.000 B-aktier

Diamyd Medical - Essen-Möller, Anders,
Styrelseledamot, större innehavare
2013-02-25, +400.000 B-akteir

HMS Networks - Hassbjer, Nicolas,
Större Innehavare
Jur person, 2013-03-04, -1.187.872 aktier
(Har meddelats tidigare i flaggningmeddelande)

HMS Networks - Johansson, Niclas,
Annan Befattning
2013-03-04, -3.773 aktier

Lindab - Engström, Gerald ,
Styrelseledamot, större innehavare
Jur person, 2013-02-28, +200.000 aktier
(Avser Färna Invests innehav)

Midway - Svensson, Peter,
Vd
2013-03-01, +3.690 B-aktier
2013-02-28, +3.108 B-aktier

Raysearch - Larsson, Ann-Charlotte,
Annan befattning
Sambo, 2013-03-01, -1.500 B-aktier

Rejlers - Valkonen, Lauri,
Styrelseledamot
2013-03-01, -5.000 B-aktier

Wallenstam - Villard, Christer,
Styrelseledamot
2013-02-27, 17.000 B-aktier

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens
insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning
i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta
överföringar mellan egna depåer).

Henrik Öhlin, +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.