Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Industrivärden

Korrigering flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Industrivärden

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556043-4200 Aktiebolaget Industrivärden
InstrumentSE0000190126 A aktier
InnehavareSvenska Handelsbanken AB(publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier31 302 318
Antal rösträtter30 961 077
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier840 341
 - direkt innehavda rösträtter401 869
 - indirekt innehavda rösträtter97 231
Andel
 - aktier0,19308 %
 - direkt innehavda rösträtter0,14154 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,03424 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,17578 % 840 341
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,17578 % 840 341
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förSvenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
 - antal rösträtter401 869
 - slutdatum för fullmakt2021-10-21
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSvenska Handeslbanken AB(publ)
 - antal rösträtter401 869
 - andel av rösträtter0,14154 %
 - bolagHandelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
 - antal rösträtter97 232
 - andel av rösträtter0,03424 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter499 100
 - andel av rösträtter0,17578 %
 
Kommentar
I augusti 2016 lämnade Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse ("Stiftelsen") en rösträttsfullmakt enligt 4 kap. 4 § p. 8 LHF avseende Stiftelsens aktieinnehav i AB Industrivärden till Svenska Handelsbanken AB ("SHB"). I anledning därav flaggade Stiftelsen ned hela sitt aktieinnehav i AB Industrivärden, då aktierna istället kom att ingå i SHB:s innehav. Denna flaggning är därför den enda som ska fullgöras i anledning av Stiftelsens överlåtelse av aktier i AB Industrivärden till SHB den 21 oktober 2021 och den av bolagsstämman i SHB samma dag beslutade sakvärdesutdelningen av dessa aktier.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision