Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Haldex Aktiebolag

Korrigering flaggningsmeddelande i Haldex Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556010-1155 Haldex Aktiebolag
InstrumentSE0000105199 Aktier
InnehavareAMF Pensionsförsäkringar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 435 000
Antal rösträtter2 435 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 335 000
 - direkt innehavda rösträtter2 335 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,8 %
 - direkt innehavda rösträtter4,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,8 % 2 335 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,8 % 2 335 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 335 000
 - andel av rösträtter4,8 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision