Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-01

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i JM AB

[*]
[*]

Korrigering flaggningsmeddelande i JM AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare
flaggningsmeddelande.

Emittent 556045-2103 JM AB
Instrument SE0000806994 Ordinary Share
Innehavare JPMorgan Chase & Co.

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-07-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 1 128 744
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 1 128 744
Andel
- aktier 1,62212 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 1,62212 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,62212 % 1 128 744
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 0,98443 % 685 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade 3,12793 % 2 176 581

TOTALT 5,73448 % 3 990 325

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag J.P. Morgan Securities LLC
- antal rösträtter 115 856
- andel av rösträtter 0,1665 %
- bolag J.P. Morgan Securities plc
- antal rösträtter 3 874 469
- andel av rösträtter 5,56798 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 3 990 325
- andel av rösträtter 5,73448 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Alwyn Basch
- telefon +442077427407
- mejlEMEA_DOI_Compliance@jpmchase.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/D8F587EDF9430B22

Författare Cision News