Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Korrigering flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556391-0354 Knowit Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000421273 Aktier
InnehavareFormica Capital I AB
 
Före transaktionen
Antal aktier165 927
Antal rösträtter165 927
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-07-19
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 056 474
 - direkt innehavda rösträtter3 056 474
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier11,15151 %
 - direkt innehavda rösträtter11,15151 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 111,15151 % 3 056 474
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT11,15151 % 3 056 474
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 056 474
 - andel av rösträtter11,15151 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision