Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Midsona AB

Korrigering flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556241-5322 Midsona AB
InstrumentB-aktier
InnehavareDan Sten Olsson
 
Före transaktionen
Antal aktier18 334 939
Antal rösträtter23 230 291
 
Transaktionen
Datum2021-10-22
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 084 939
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter25 980 291
Andel
 - aktier29 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter32,67 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 132,67 % 21 084 939
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT32,67 % 21 084 939
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagStena Adactum
 - antal rösträtter25 980 291
 - andel av rösträtter32,67 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter25 980 291
 - andel av rösträtter32,67 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision