Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Finansinspektionen: Ökad öppenhet om pris på koldioxid kan stärka det finansiella systemet

Finansinspektionen (FI) kommer att utreda möjligheterna att på både
nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad
utsträckning redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp.

Att företag redovisar internpris på koldioxidutsläpp kan hjälpa
investerare att exempelvis identifiera i vilken grad ett företag är
exponerat mot omställningsrisker, och kan fungera som en drivkraft
för en hållbar utveckling inom näringslivet.

Ett av FI:s uppdrag är att verka för att det finansiella systemet ska
bidra till en hållbar utveckling. En förutsättning för att det
finansiella systemet ska kunna bidra till en hållbar utveckling är
tillgången till relevant information. Hållbarhetsrelaterad
information kan bidra till det finansiella systemets stabilitet, ett
gott konsumentskydd och välfungerande marknader.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är priset på koldioxidutsläpp för
lågt i stora delar av världen. Prissättningen av koldioxid är en
fråga som allt mer lyfts som en risk som företag behöver bedöma,
hantera och redovisa. En ansats som diskuteras både i Sverige och på
internationell nivå är att företag redovisar vilket pris på
koldioxidutsläpp de använder i sina interna kalkyler, t.ex. när de
räknar på värdet i en ny investering. Åtskilliga företag i vår
omvärld redovisar redan idag ett internt pris på koldioxidutsläpp, på
frivillig basis. Att företag ska redovisa sådana internpris på
koldioxidutsläpp har förordats av bland annat FN och Task force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Företag kan redovisa internpriset för koldioxidutsläpp på olika sätt.
En enkel modell är att företag redovisar det pris per ton
koldioxidutsläpp som de använder i interna kalkyler. Är priset lågt
skickar det en signal att företaget inte fullt ut beaktar de
samhällsekonomiska kostnaderna av utsläpp och att dess affärsmodell
kan vara sårbar för framtida klimatåtgärder.

"Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar. Det
finansiella systemet har ett ansvar att bidra till en ordnad
omställning mot en mer hållbar utveckling, för att möta kundernas
efterfrågan på hållbara investeringar och för att säkra en god
riskhantering och värna den finansiella stabiliteten. Att företag
redovisar ett internpris på koldioxidutsläpp kan belysa
omställningsrisker i deras affärsmodeller, vilket i sin tur kan öka
de finansiella företagens möjlighet att beakta sådana faktorer. Det
riktar också fokus mot prissättningen av utsläpp och vikten av
globala initiativ på det området. Den här informationen kan vara en
viktig pusselbit", säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI.

Som ett led i utredningsarbetet kommer FI i närtid att bjuda in
finansiella företag till ett rundabordssamtal om betydelsen av
internpriser på koldioxidutsläpp i deras investeringsbeslut och
riskhantering, och hur FI och branschen kan få fler företag, både
icke-finansiella och finansiella, att redovisa den.

Läs mer på www.fi.se

Presstjänst
070-300 47 32

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/finansinspektionen/r/okad-oppenhet-om-pris-pa...
https://mb.cision.com/Main/13135/3007118/1173373.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.