Du är här

2012-02-21

Finansinspektionen: Presenterar rapport om Algo- & HFT-handel

(SIX) Forskning som genomförts på områdena algoritmisk handel
eller högfrekventhandel (HFT), förefaller inte kunna peka på att
den typen av handel har någon väsentlig negativ påverkan på
marknadens funktionssätt under normala marknadsförhållanden.
Det framgår av rapporten Högfrekvent & algoritmisk handel -
en översikt, som genomförts av Niklas Johansson på uppdrag av
Finansinspektionen, mot bakgrund av den pågående debatten inom
ämnet.
Under onormala eller stressade marknadsförhållanden
förefaller förhållandena vara annorlunda, då likviditet som
skulle behövas inte finns tillgänglig i den utsträckning som är
nödvändig.
Den samlade forskningen inom området visar vidare att
teknologiseringen medfört lägre transaktionskostnader och en
bättre effektivitet i prisbildningen.
I samband med rapporten har Finansinspektionen genomfört en
enkätundersökning med 24 deltagande aktörer på marknaden, varav
10 utgörs av de banker och värdepappersbolag som är medlemmar på
börsen.
På frågan om aktörerna anser att det finns handelsstrategier
relaterade till algoritmhandel som är osunda svarar mer än
hälften att så är fallet och hänvisar framför allt till så
kallad front running.
Huruvida HFT ökar volatiliteten i marknaden är aktörerna mer
oense om, där 21 procent anger att de upplever att volatiliteten
ökat på grund av HFT-handeln. Den av Finansinspektionen
sammanfattade forskningen på området pekar på att HFT minskar
volatiliteten under normal handel, men kan förstärka
kurssvängningar vid mer extrema marknadsförhållanden.

Jesper Rooth, tel +46 31-350 64 65
jesper.rooth@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.