Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

Finepart: Idag inleds teckningstiden - nyemission i Finepart Sweden AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Finepart Sweden AB:s spridningsemission
om högst 1 740 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget
cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. Finepart har erhållit ej
säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för
5,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget har utvecklat
ett miniatyriserat skärsystem och en precisionsmaskin och därigenom
skapat en produkt för s.k. mikrovattenskärning, dvs. vattenskärning
som sker på mikronivå.

Mikrovattenskärning medför ingen värmepåverkan på det material som
bearbetas, vilket minskar risken för materialförändringar. Metoden är
inte beroende av materialets elektriska, optiska eller termiska
egenskaper. Dessutom är metoden multifunktionell, såtillvida att den
kan bearbeta en mängd olika material i samma maskin, vilket normalt
inte är fallet med alternativa tillverkningsmetoder.

Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på cirka 10,2 MSEK
som förväntas inbringa cirka 9,1 MSEK efter emissionskostnader om
cirka 1,1 MSEK. Vid övertecknad emission kan Bolagets styrelse välja
att emittera ytterligare 2 MSEK. Bolaget planerar att notera Bolagets
aktie på AktieTorget och har godkänts för notering av AktieTorget
under förutsättning att spridningskravet om minst 300 aktieägare
uppfylls samt att emissionen tecknas till minst 60 procent,
motsvarande cirka 6,1 MSEK. Emissionen vänder sig till såväl privata
som institutionella investerare.

Bolaget avser att använda de medel som inflyter från emissionen enligt
följande:

· 70 procent beräknas gå till marknadsutveckling i syfte att nå en
global marknad. Bolaget avser att förstärka marknadsavdelningen för
att uppnå en ökad synlighet och spridning av kundnyttan med Bolagets
produkter. Bolaget avser att öka sin geografiska närvaro genom fler
samarbeten med agenter och distributörer. Bolaget avser även att
utveckla ett eftermarknadskoncept som kommer riktas till befintliga
kunder.

· 20 procent av emissionen beräknas gå till produktutveckling. Det
kommer att ske gradvis produktutveckling av Bolagets befintliga
maskin i syfte att säkerställa att maskinen befinner sig i teknisk
framkant. Bolaget avser även att påbörja utvecklingen av ett nytt
skärsystem baserat på Bolagets patenterade teknik. Dessutom avser
Bolaget att utveckla fler tillbehörsprodukter i syfte att öka
eftermarknadsförsäljning och säkerställa ett brett fullservicekoncept
till kunderna.

· Resterande tio procent beräknas användas till att
professionalisera tillverkningsprocessen, vilket är en förutsättning
för att säkerställa en kontinuerligt hög kundnöjdhet vid produktion
och leverans.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 17 oktober - 3 november 2016.

Teckningskurs: 5,85 kr per aktie.

Emissionsbelopp: Cirka 10,2 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 1 740 000 aktier. Vid överteckning
kan ytterligare 342 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2
MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i
valfritt antal aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda
teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående
till cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av Finepart är cirka 22 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under
förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare
uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande
cirka 6,1 MSEK.

VD Christian Öjmertz kommenterar

- Finepart befinner sig i en mycket spännande och intensiv fas i
bolagets utveckling där vi under de senaste åren byggt upp en palett
av innovativa lösningar för komponenttillverkning av hög precision.
Vi märker att det finns ett stort intresse för mikrovattenskärning
bland stora globala industriföretag, vilket bl.a. beror på metodens
fördelar gentemot andra etablerade tillverkningsmetoder. I dagsläget
är den främsta utmaningen för Finepart att bygga upp en
marknadsnärvaro genom utökade försäljnings- och marknadsresurser. Det
är en förutsättning för att uppnå det mål om minst 30 procents
marknadsandel som Bolaget har satt upp. Den förestående nyemissionen
kommer därför att tillföra Bolaget det kapital som bedöms nödvändigt
för att ta denna position på marknaden. Jag hoppas att många tar
chansen att komma och lyssna på våra presentationer under
teckningsperioden. Dessa presentationer ger en unik möjlighet att
träffa oss och ställa frågor om bolaget och dess teknologi.

Planerade presentationer av bolaget

17 oktober | Falköping

Plats och tid: Pingstkyrkan, Odengatan 46 i Falköping, kl. 09.30

Arrangör: Aktiespararna

Anmälan: Via webformulär på
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/Aktiedagen-Falkop...

24 oktober | Stockholm

Plats och tid: Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 16.00

Arrangör: Aktiespararna

Anmälan: Via webformulär på
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenStockho...

26 oktober | Göteborg

Plats och tid: Hotel Radison Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59 i
Göteborg, kl. 18.00-20.30

Arrangör: InWest Corporate Finance

Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se

2 november | Stockholm

Plats och tid: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12.00
- 13.15

Arrangör: AktieTorget

Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se

Övrigt presentationsmaterial

Finwire TV har gjort ett s.k. HemmaHos-reportage om Finepart som kan
nås på följande länk: https://youtu.be/HdVZGCwIze8.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att ladda ner
från Fineparts hemsida (www.finepart.com), AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) samt Aktieinvest FK:s hemsida
(www.aktieinvest.se).

Projektledare och emissionsinstitut

Finepart har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare i
samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även
anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med
emissionen.

För ytterligare information

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 070-676 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/idag-inleds-teckningstiden---nyemis...
http://mb.cision.com/Main/14989/2102177/575622.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.