Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-september 2017

rapport januari-september 2017

Ledande position på en utmanande smartphonemarknad och positiv utveckling inom
smarta kort
* Utmanande smartphonemarknad och försvagad bruttomarginal men sekventiell
volymtillväxt
* Positivt kassaflöde, minskat eget lager och stark kassa
* Positiv utveckling inom smarta kort
* Ökad satsning inom strategiska FoU-projekt

Tredje kvartalet 2017

* Intäkterna uppgick till 841,4 Mkr (1 862,3), en minskning med 55 % jämfört
med tredje kvartalet 2016
* Bruttomarginalen uppgick till 33 % (49)
* Rörelseresultatet uppgick till 52,4 Mkr (764,5) och rörelsemarginalen till
6 % (41)
* Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,16 Kr (1,89)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 174,7 Mkr (134,5)

Januari - september 2017

* Intäkterna uppgick till 2 350,7 Mkr (5 019,6), en minskning 53 % jämfört
med samma period 2016
* Bruttomarginalen uppgick till 37 % (49)
* Rörelseresultatet uppgick till 195,2 Mkr (2 058,2) och rörelsemarginalen
minskade till 8 % (41)
* Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,44 Kr (5,04)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 378,6 Mkr (944,3)

VD-kommentar

Ledande position på en utmanande smartphonemarknad och positiv utveckling inom
smarta kort

Som vi tidigare kommunicerat har resultatet för det tredje kvartalet påverkats
negativt av det avvaktande marknadsläget och den tydliga prispressen. Däremot
är det positivt att vi fortsätter att minska vårt eget lager och att vi har
ett fortsatt starkt kassaflöde. Vi verkar på en mogen massmarknad där vi
kommer att fortsätta vara ledande i termer av volymer, och vi bedriver ett
antal initiativ för att återgå till tillväxt och förbättrad lönsamhet. För
det första handlar det om en kombination av teknik- och produktutveckling för
att driva ner produktionskostnaderna och utveckla nya innovativa produkter.
För det andra arbetar vi med affärsutveckling i syfte att öka antalet
tillämpningsområden för vår teknik och bredda kundbasen. Avslutningsvis
kommer vi att fokusera på att driva effektivitet och sänka kostnader genom
hela leveranskedjan. Vi har även för avsikt att implementera ett antal
effektiviseringsåtgärder i syfte att minska våra kostnader.

När det gäller marknaden ser vi ett antal samverkande teknologiska trender och
osäkerhetsfaktorer som gör att våra kinesiska OEM-kunder har varit mycket
avvaktande under kvartalet. Osäkerheten har fått till följd att våra kunder
har kortat ner sina planeringshorisonter och komponentlagren i värdekedjan
har minskat från normalnivåerna. Vi ser även tecken på konsolidering i
värdekedjan. Detta har hämmat marknadstillväxten och våra leveranser under
kvartalet. Exempelvis ser vi en trend mot att skärmen på smartphones täcker
hela framsidan, och att många OEM-kunder därför vill flytta
fingeravtryckssensorn till baksidan. De baksidesmonterade sensorerna har ett
lägre pris vilket - tillsammans med den allmänna prispressen - har resulterat
i ett minskat genomsnittspris (ASP, Average Selling Price). Sammantaget
uppgår ASP-nedgången till cirka 30 procent i årstakt för 2017. För det fjärde
kvartalet förväntar jag mig sammantaget lägre leveransvolymer jämfört med
kvartal tre på grund av säsongseffekten inom komponentindustrin.

Våra OEM-kunder utvärderar även andra teknologier, till exempel att
fullständigt integrera fingeravtryckssensorn i skärmen (in-display). Än så
länge finns dock inga kommersiella in-displaylösningar som lämpar sig för
massproduktion, men vi bedriver utvecklingsprojekt inom området. Samtidigt
utvärderas också iris- och ansiktsigenkänning som alternativa biometriska
metoder.

Vi ser inga tecken på att våra OEM-kunder planerar att ta bort
fingeravtryckssensorn till förmån för andra lösningar. Det som diskuteras är
snarare möjligheten att erbjuda kompletterande biometriska metoder för
autentisering, så kallad multimodalitet. Vår iris-lösning passar bra in ett
sådant scenario, och vi ser ett stort intresse från våra större OEM-kunder
samt från andra segment.

Fingerprints position på marknaden är fortsatt mycket stark. Under kvartalet
lanserades 27 mobila enheter med våra sensorer och vi offentliggjorde den
första produktlanseringen med FPC1028, en kostnadseffektiv sensor med hög
prestanda.

Intresset för Fingerprints erbjudande inom smarta kort är stort och växande,
även om det kommer att ta tid innan marknadsvolymerna förväntas vara
jämförbara med de vi ser idag inom smartphones. Fingerprints har ett mycket
starkt utgångsläge på den lovande marknaden för smarta kort i egenskap av den
enda aktören med omfattande erfarenhet av massproduktion av sensorer. Under
kvartalet tog vi nästa steg mot högvolymproduktion av Fingerprints sensorer
till smarta kort genom lanseringen av den nya moduldesignen T-Shape(TM). Vi
har gått med i standardiseringsarbetet inom Eurosmart och vi meddelade att
våra sensorer används i Airplus pilotprojekt av kontaktlöst kort.

För att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt bedriver vi ett antal
teknik- och marknadsinitiativ, och vi fortsätter att investera i nya
innovationer. Vi kommer att berätta mer vid vår Technology Update den 1
november i Stockholm.

Christian Fredrikson, Vd

För ytterligare information:

Christian Fredrikson
Vd, Fingerprint Cards AB (publ),
+46 31 60 78 20

Stefan Pettersson
Investor Relations
+46 10 172 00 10
investrel@fingerprints.com

www.fingerprints.com/corporate/

Välkommen till Fingerprints presentation av delårsrapport för tredje kvartalet
2017 den 26 oktober kl. 15.00 CEST. Presentationen sänds via webcast, och
deltagare kan registrera sig genom nedanstående länk.

https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=113

För media och analytiker:
Telekonferensen nås via +44 (0) 1452 5555 66 (internationella deltagare)
eller 08 5033 6434 (svenska deltagare). Uppge konferens-ID 9902 9857.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
26 oktober 2017 kl. 07.00 CEST.

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med
svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk
interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan
bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av
användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch.
Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer,
programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på
produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i
världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda.
Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och
kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där
bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska
lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler
biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i
andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade
enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har
kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Interim Q3 2017 SE_FINAL
http://hugin.info/132202/R/2144748/822030.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.