Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-21

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards AB förväntar sig ett ännu sämre första kvartal och att de kortsiktiga utmaningarna kvarstår under andra kvartalet

Pressmeddelande

21 mars 2017

Fingerprint Cards AB förväntar sig ett ännu sämre första kvartal och att de
kortsiktiga utmaningarna kvarstår under andra kvartalet

Då de kortsiktiga utmaningarna förväntas fortgå under andra kvartalet kan
Fingerprint Cards AB inte bekräfta bolagets kommunicerade prognos för
intäkter och lönsamhet för helåret 2017. Tidigare kommunicerad prognos för
intäkter 2017 estimerades uppgå till 7500-9500 MSEK, rörelsemarginalen 2017
förväntades överstiga 35 %. Som en konsekvens av den kortsiktiga osäkerheten
har bolaget beslutat att avstå från att ge ytterligare prognos för 2017 och
styrelsen för Fingerprint Cards har beslutat att dra tillbaka förslaget om
utdelning som tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén.

På grund av en svagare efterfrågan från OEM-kunder under det första kvartalet,
och den tidigare kommunicerade lageruppbyggnaden, förväntar sig nu bolaget en
intäktsnedgång om mer än 50 procent för första kvartalet 2017 jämfört med
föregående år. En trög säsongsstart på året har försvagats ytterligare av
höga lageruppbyggnadsnivåer i värdekedjan. På grund av OEM-kundernas
lageruppbyggnad har även efterfrågan på bolagets fingeravtryckssensorer varit
svagare än väntat. Lagernivåerna i bolagets distributionskanaler har sjunkit
långsammare än väntat och fortsätter att påverka leveransvolymer och intäkter
i det pågående kvartalet, samt förväntas även påverka det andra kvartalet.

Den nuvarande kortsiktiga osäkerheten är huvudorsaken till att Fingerprint
Cards har bestämt sig för att avstå från att ge ytterligare prognos i 2017.
Bolaget fortsätter att exekvera strategin, som ett ledande biometriföretag,
att försvara och stärka positionen inom smartphones, samtidigt som det sker
en utbyggnad av de nya segmenten. Bolaget fortsätter också att innovera och
stärka sin IP-portfölj. De kortsiktiga utmaningarna förväntas fortsätta tills
det andra kvartalet i år, men Fingerprint Cards har en stark kundbas att
bygga vidare på. Ett styrkebesked är att bolaget har en aktiv dialog med
kunderna om irisavläsning genom förvärvet av Delta ID. Utöver detta har
Fingerprint Cards nyligen blivit vald som leverantör för ett flertal modeller
som bevis på bolagets konkurrenskraft på marknaden.

Ledningen vidtar även nödvändiga åtgärder för att anpassa investeringar och
för att säkerställa en effektiv hantering av resurser i den nuvarande
situationen.

Styrelsen har granskat det tidigare förslaget om utdelning för 2016, och
eftersom marknadsvillkoren har försvagats sedan förslaget lades fram har
styrelsen nu beslutat att dra tillbaka förslaget om en utdelning om
2 kronor per aktie. Det reviderade förslaget är att inte ge utdelning för
2016, utan att gå vidare med makulering av aktier, vilket är i linje med den
tidigare kommunicerade ambitionen om en kapitalstruktur för bolaget med fokus
på långsiktiga tillväxtmöjligheter.

En telefonkonferens hålls idag klockan 08.45. Media, analytiker och
institutionella investerare är välkomna att ringa in till telefonkonferensen.
För deltagande per telefon, vänligen ring in på (+46) 0850336434 (Sverige)
eller +44 (0)1452555566 (internationella deltagare). Uppge konferens-ID
91781563 vid inringning. Ring gärna in 10 minuter innan telefonkonferensen.

För mer information, kontakta:

Jan Wäreby, Styrelseordförande, Fingerprint Cards AB (publ)
Christian Fredrikson, VD, Fingerprint Cards AB (publ)
Johan Wilsby, CFO Fingerprint Cards AB (publ)
Presscenter Fingerprint Cards AB:
+46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com
Investor Relations Fingerprint Cards AB:
+46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 21 mars 2017, klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Pressmeddelande
http://hugin.info/132202/R/2089267/788744.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.