Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-21

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards (FPC) Delårsrapport första kvartalet 2015.

FPC ökar omsättningen och påbörjar bredare marknadsintroduktion av
touchsensorer.

VDs kommentar

Intäkterna för första kvartalet 2015 blev 140 Mkr, vilket är en tillväxt om
660 % jämfört med första kvartalet 2014 respektive 33 % jämfört med fjärde
kvartalet 2014. Vi ser de ökande intäkterna som ett tecken på att marknaden
vi adresserar nu etableras på allvar. Att notera är att touchsensorer tydligt
föredras framför swipesensorer av de större smartphonetillverkarna. Detta
påskyndar marknadstillväxten i värde ytterligare med tanke på det högre pris
per enhet som gäller för touchsensorer jämfört med swipesensorer och gynnar
oss med hänsyn till vår breda och konkurrenskraftiga touchsensorportfölj.

Under första kvartalet genererades ett positivt kassaflöde från verksamheten.
Detta härrör från snabbt ökande intäkter kombinerat med förbetalningar från
kund avseende leveranser som sker under andra kvartalet 2015, samt minskad
ökning av operativa kostnader. Denna positiva utveckling har även fortsatt
under andra kvartalet till dags dato. Bolaget förutser i nuläget inget
ytterligare externt kapitalbehov trots den kraftiga volymökningen som väntas
under återstoden av året.

Vi har under 2015 fortsatt integrationen av våra touchsensorer i ett stort
antal smartphones. Speciellt FPC1025 som integreras på baksidan av telefonen
har visat sig stå sig väl i konkurrensen. Vi har som tidigare kommunicerats
mottagit ett antal stora ordrar av touchsensorer för leverans under andra och
tredje kvartalet 2015.

Till dags dato har nu HTC, Huawei, Oppo, Newman, LeTV och Yulong lanserat
smartphones med FPC:s touchsensorer.

Vi har under första kvartalet lanserat två nya touchsensorer FPC1140 och
FPC1145 där FPC1145 är den första touchsensorn för integration som sidoknapp
i telefonen, t.ex integrerad i volymknappen eller strömbrytarknappen. Nyligen
lanserade vi dessutom ytterligare två nya touchsensorer, FPC1022 och FPC1035
som är våra hittills minsta touchsensorer och planeras vara efterföljare till
FPC1021 och FPC1025 vilka har mött stora framgångar den senaste tiden. Vår
algoritmutveckling har inneburit ett genombrott i möjligheten att bibehålla
mycket konkurrenskraftig prestanda vad gäller säkerhet, snabbhet och
tillförlitlig verifiering fastän sensorytan minskat kraftigt. Detta gör de
touchsensorer vi lanserat under 2015 till mycket starka produkter inför
framtiden.

Samtliga touchsensorer i vår produktfamilj förutom de nya touchsensorerna
FPC1022 och FPC1035 levereras nu för massproduktion till våra modulpartners
och projekt pågår med att integrera dessa i smartphones tillsammans med ett
stort antal ledande telefonleverantörer i Asien. För FPC1022 och FPC1035
planeras massproduktion påbörjas senare under andra kvartalet 2015 och
volymbeställningar är redan mottagna från kund. Vår breda portfölj, som gör
att vi kan stödja olika sätt att integrera touchsensorer i smartphones, gör
att vi kan möta telefonleverantörernas olika krav och detta gör att vi står
oss mycket väl i konkurrensen.

Bolagets fokus är nu att tillsammans med våra leverantörer och modulpartners
tillse att vi kan leverera kraftigt växande volymer av touchsensorer. Vår
försäljningsorganisation och vår inköps- och leveransorganisation har ett
starkt fokus på att säkerställa den volymleveransfas vi nu befinner oss i.
Tillsammans med våra leverantörer har ett stort arbete genomförts för att
ytterligare stärka vår organisation och leveransförmåga, och vår bedömning är
att vi står väl rustade för att möta det kraftigt stigande behovet från
marknaden.

Våra utvecklingsresurser ägnar sedan en tid tillbaka en betydande del av sin
tid åt att hjälpa mobiltelefonleverantörerna att integrera touchsensorerna i
smartphones för fortlöpande lanseringar. Det gör att en ökande del av våra
personalkostnader härrör sig till arbete med kort tid till intäkt. Dessutom
fortsätter vi investera i att ytterligare förbättra vår sensorteknologi i
alla avseenden. Vårt breda engagemang med kunder ger oss ovärderlig
information från tillverkarna om vad som efterfrågas för framtida produkter.
Det gör oss trygga i att vi investerar i lösningar som ger nytta för våra
kunder och stärker vår konkurrenskraft inför kommande år.

Utanför den snabbt växande touchsensoraffären för smartphones fortsätter vi
utveckla vårt erbjudande för smartcards. Detta banar väg för nya,
kompletterande, affärsmöjligheter på sikt tillsammans med Zwipe och andra
samarbetspartners.

Vi ser med fortsatt tillförsikt fram emot den kommande perioden som förväntas
kännetecknas av successivt växande volymleveranser och ett stort antal
ytterligare produktlanseringar av smartphones där våra touchsensorer ingår.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Jan-Dec 2014 |
| Nettoomsättning, Mkr 139,9 18,4 233,6 |
| Justerat bruttoresultat, Mkr * 50,5 9,1 106,7 |
| Bruttoresultat, Mkr 37,4 3,5 71,6 |
| Justerad bruttomarginal, % * 36 50 46 |
| Bruttomarginal, % 27 19 31 |
| Rörelseresultat, Mkr -18,8 -26,6 -144,4 |
| EBITDA, Mkr -6,8 -22,4 -83,6 |
| EBITDA, % -5 -122 -36 |
| Resultat efter finansiella poster, Mkr -18,9 -26 -143,6 |
| Resultat per aktie, Kr -0,32 -0,46 -2,47 |
| * Se sid 7 för förklaring |
| 31 Mar 2015 31 Mar 2014 |
| Likvida medel, Mkr 120,9 306,5 |
| Orderstock, Mkr 364 41 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
.Framtidsutsikter

Intäkterna för andra kvartalet 2015 bedöms uppgå till åtminstone 340 Mkr,
vilket motsvarar en tillväxt jämfört med andra kvartalet 2014 om +670%. Ett
positivt rörelseresultat bedöms genereras under andra kvartalet och därefter.

Kommunicerade ordervärden för 2015 uppgår härmed till 740 Mkr till dags dato.
I tillägg till intäkter för första kvartalet om 140 Mkr och ett antal mindre
orders som ej kommunicerats separat om sammanlagt drygt 120 Mkr uppgår
ordervärde samt intäkter till drygt 1 000 Mkr för 2015. Eftersom FPC ser en
sekventiellt kraftigt ökande försäljning under helåret 2015 höjs
försäljningsprognosen för 2015 från att överstiga 1 000 Mkr vilket tidigare
kommunicerats till att nu överstiga 1 500 Mkr. Skälet till detta är det allt
större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och bolagets
starka produktportfölj.

Bolaget förutser i nuläget inget ytterligare externt kapitalbehov trots den
kraftiga volymökningen som väntas under återstoden av året.

-----------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta: Jörgen Lantto, tillförordnad VD Fingerprint |
|Cards AB (publ), 031-60 78 20,investrel@fingerprints.com |
| |
|Hemsida:www.fingerprints.com/corporate/ |
-----------------------------------------------------------------------------
Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna
information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 maj 2015 klockan 08.00.
Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

FPC Delårsrapport Q1 2015
http://hugin.info/132202/R/1923071/689594.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

HUG#1923071

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.